תוצאה
אישי
קטגוריה
98 / 11
12%
מגדר
98 / 11
12%
כללי
175 / 14
8%