תוצאה
אישי
קטגוריה
98 / 10
11%
מגדר
98 / 10
11%
כללי
175 / 13
8%