תוצאה
אישי
קטגוריה
98 / 9
10%
מגדר
98 / 9
10%
כללי
175 / 12
7%