תוצאה
אישי
קטגוריה
56 / 1
2%
מגדר
124 / 2
2%
כללי
502 / 57
12%