תוצאה
אישי
קטגוריה
98 / 8
9%
מגדר
98 / 8
9%
כללי
175 / 11
7%