תוצאה
אישי
קטגוריה
98 / 7
8%
מגדר
98 / 7
8%
כללי
175 / 8
5%