תוצאה
אישי
קטגוריה
98 / 6
7%
מגדר
98 / 6
7%
כללי
175 / 7
4%