תוצאה
אישי
קטגוריה
98 / 5
6%
מגדר
98 / 5
6%
כללי
175 / 5
3%