תוצאה
אישי
קטגוריה
98 / 4
5%
מגדר
98 / 4
5%
כללי
175 / 4
3%