תוצאה
אישי
קטגוריה
15 / 1
7%
מגדר
124 / 1
1%
כללי
502 / 49
10%