תוצאה
אישי
קטגוריה
98 / 2
3%
מגדר
98 / 2
3%
כללי
175 / 2
2%