תוצאה
אישי
קטגוריה
117 / 100
86%
מגדר
378 / 305
81%
כללי
502 / 365
73%