תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 9
26%
מגדר
257 / 103
41%
כללי
406 / 114
29%