תוצאה
אישי
קטגוריה
125 / 10
8%
מגדר
378 / 25
7%
כללי
502 / 25
5%