תוצאה
אישי
קטגוריה
55 / 3
6%
מגדר
378 / 24
7%
כללי
502 / 24
5%