תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 4
8%
מגדר
378 / 23
7%
כללי
502 / 23
5%