תוצאה
אישי
קטגוריה
56 / 25
45%
מגדר
124 / 55
45%
כללי
502 / 344
69%