תוצאה
אישי
קטגוריה
125 / 9
8%
מגדר
378 / 22
6%
כללי
502 / 22
5%