תוצאה
אישי
קטגוריה
56 / 24
43%
מגדר
124 / 54
44%
כללי
502 / 343
69%