תוצאה
אישי
קטגוריה
125 / 8
7%
מגדר
378 / 21
6%
כללי
502 / 21
5%