תוצאה
אישי
קטגוריה
117 / 6
6%
מגדר
378 / 20
6%
כללי
502 / 20
4%