תוצאה
אישי
קטגוריה
125 / 7
6%
מגדר
378 / 19
6%
כללי
502 / 19
4%