תוצאה
אישי
קטגוריה
14 / 2
15%
מגדר
378 / 18
5%
כללי
502 / 18
4%