תוצאה
אישי
קטגוריה
56 / 23
42%
מגדר
124 / 51
42%
כללי
502 / 337
68%