תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 3
6%
מגדר
378 / 17
5%
כללי
502 / 17
4%