תוצאה
אישי
קטגוריה
125 / 6
5%
מגדר
378 / 16
5%
כללי
502 / 16
4%