תוצאה
אישי
קטגוריה
55 / 41
75%
מגדר
378 / 286
76%
כללי
502 / 336
67%