תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 2
4%
מגדר
378 / 15
4%
כללי
502 / 15
3%