תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 1
2%
מגדר
378 / 14
4%
כללי
502 / 14
3%