תוצאה
אישי
קטגוריה
117 / 5
5%
מגדר
378 / 13
4%
כללי
502 / 13
3%