תוצאה
אישי
קטגוריה
125 / 5
4%
מגדר
378 / 11
3%
כללי
502 / 11
3%