תוצאה
אישי
קטגוריה
125 / 4
4%
מגדר
378 / 10
3%
כללי
502 / 10
2%