תוצאה
אישי
קטגוריה
125 / 3
3%
מגדר
378 / 9
3%
כללי
502 / 9
2%