תוצאה
אישי
קטגוריה
55 / 1
2%
מגדר
378 / 8
3%
כללי
502 / 8
2%