תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 13
100%
מגדר
149 / 146
98%
כללי
406 / 392
97%