תוצאה
אישי
קטגוריה
117 / 4
4%
מגדר
378 / 6
2%
כללי
502 / 6
2%