תוצאה
אישי
קטגוריה
117 / 3
3%
מגדר
378 / 5
2%
כללי
502 / 5
1%