תוצאה
אישי
קטגוריה
117 / 2
2%
מגדר
378 / 3
1%
כללי
502 / 3
1%