תוצאה
אישי
קטגוריה
56 / 22
40%
מגדר
124 / 45
37%
כללי
502 / 320
64%