תוצאה
אישי
קטגוריה
56 / 21
38%
מגדר
124 / 44
36%
כללי
502 / 319
64%