תוצאה
אישי
קטגוריה
65 / 9
14%
מגדר
257 / 60
24%
כללי
406 / 64
16%