תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 12
93%
מגדר
149 / 137
92%
כללי
406 / 380
94%