תוצאה
אישי
קטגוריה
56 / 20
36%
מגדר
124 / 43
35%
כללי
502 / 316
63%