תוצאה
אישי
קטגוריה
56 / 19
34%
מגדר
124 / 42
34%
כללי
502 / 315
63%