תוצאה
אישי
קטגוריה
56 / 18
33%
מגדר
124 / 39
32%
כללי
502 / 296
59%