תוצאה
אישי
קטגוריה
56 / 17
31%
מגדר
124 / 38
31%
כללי
502 / 293
59%