תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 11
85%
מגדר
149 / 118
80%
כללי
406 / 354
88%