תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 10
77%
מגדר
149 / 117
79%
כללי
406 / 353
87%