תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 9
70%
מגדר
149 / 102
69%
כללי
406 / 336
83%