תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 8
62%
מגדר
149 / 101
68%
כללי
406 / 335
83%